Aangepaste speelpleinwerking Zoeber tijdens de paasvakantie.

Tijdens de paasvakantie voorziet de gemeente en Speelplein Zoeber een aangepaste werking.

Naar aanleiding van de werken op het speeldomein van Zoeber werd er gekozen, i.s.m. met de aannemer, om een deel van het domein open te zetten tijdens de paasvakantie. Hierdoor kunnen we een zoeberwerking aanbieden tijdens de paasvakantie, zij het met een beperkt programma.

De kinderen zullen toegang hebben tot zaal Den Akker en een afgebakend deel van het speeldomein om op te ravotten, afhankelijk van de vooruitgang van de werken op het domein.

Zowel de gemeente als de aannemer voorzien in een degelijke en veilige afbakening van de werfzone, zodat er in alle veiligheid kan gespeeld worden. Deze zou er komen in de loop van de volgende weken zodra de aannemer de werkzaamheden heeft afgerond t.h.v. het bos.

Samen met de monitoren en de stuurgroep van Speelplein Zoeber zal er op het monitorenweekend van 28 februari in Zedelgem verder gebrainstormd worden over hoe deze werking concreet zal uitgewerkt worden.

We hopen jullie dan ook verder te informeren na dit weekend.

Op paasmaandag 13 April is er geen werking.