Wist u dat u als ouder belastingvermindering kan krijgen voor de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen ? Wist u ook dat dit ook voor de kosten van de speelpleinwerking van toepassing is ?

Het zit zo !

De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de 12 jaar en voor kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar.

De vermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven, beperkt tot maximum 11,20 euro per kind per opvangdag. Dit bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Fiscaal attest !

Om de kosten van de speelpleinwerking in vermindering te kunnen brengen, dien je een fiscaal attest te kunnen voorleggen.  Dat attest maken wij graag voor u op !

Bezorg ons een mailtje (speelplein.zoeber@gmail.com) met de naam van uw kind(eren) en het adres waar uw kind gedomicilieerd is en wij bezorgen u het attest dat u nodig heeft voor de belastingvermindering !

Voordeel van uw ziekenfonds ?

U kan niet alleen een belastingvermindering krijgen maar ook bepaalde ziekenfondsen voorzien een vergoeding voor wie meedoet aan de speelpleinwerking.  Informeren bij uw ziekenfonds kan zeker géén kwaad !

To Top