Fiscaal attest en Ziekenfondsbijdrage

Fiscaal attest
Wist je dat je als ouder belastingvermindering kan krijgen voor de kosten die je maakt voor de opvang van de kinderen? Wist je ook dat dit ook voor de kosten van de speelpleinwerking van toepassing is?
De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen jonger dan 12 jaar en voor kinderen met een zware handicap onder de 18 jaar.
De vermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven, beperkt tot maximum 11,20 euro per kind per opvangdag. Dit bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de opvang.

Om de kosten van de speelpleinwerking in vermindering te kunnen brengen, moet je een fiscaal attest kunnen voorleggen. Dat attest maken wij graag voor je op.
Bezorg ons een mailtje (speelplein.zoeber@gmail.com) met de naam van de kind(eren) en het adres waar het kind gedomicilieerd is. Dan bezorgen wij het attest dat je nodig hebt voor de belastingvermindering.

Voordeel via het ziekenfonds
Bepaalde ziekenfondsen voorzien een vergoeding voor kinderen die deelnamen aan een speelpleinwerking. Informeer hiervoor bij je eigen ziekenfonds naar hun voorwaarden. Bezorg ons een invulformulier van het ziekenfonds, dan vullen wij deze met plezier verder in.