Bij de organisatie van een speelpleinwerking dienen héél wat afspraken te worden gemaakt.  Afspraken binnen de stuurgroep, afspraken met de begeleiding, afspraken met de kinderen en de ouders, enz …
Daarbij stelden wij een huishoudelijk reglement op om alle afspraken binnen Speelplein Zoeber voor iedereen duidelijk te maken.
Het huishoudelijk reglement kan je hier downloaden.

Hebt u vragen of bemerkingen, dan kan u steeds iemand van de stuurgroep raadplegen.

To Top