STEMPEL_GOEGESPEELD

Beste animator,

Bedoeling van deze brochure is een overzicht te geven van de verschillende taken op Speelplein Zoeber.
In de loop der jaren zijn er heel wat afzonderlijke taken ontstaan om de werking functioneler te laten verlopen. Een aantal van die taken is ook weer verdwenen, doordat het nut van die taak te verwaarlozen was. Het is altijd een kwestie van kijken wat de situatie is en daarop in te spelen.
Taken zijn heel mooi… maar vergeet niet dat een taak, maar een taak is. Op de eerste plaats ben je animator en die heeft voor alles oog. Het is dus niet omdat je spel hebt bij de groten dat je niet mag ingrijpen als er „trubbels‟ zijn aan de zandbak van de kleuters.
Iedereen is solidair met iedereen. Iedereen helpt iedereen, enkel op die manier kunnen we werken aan de Zoeberfamilie.
Toch proberen we in deze brochure een overzicht te geven van de verschillende taken…

Brochure: Taken van een animator

To Top